Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

PP "Kraina Uśmiechu" Boguchwała

PP "Smerfolandia" Zgłobień

PP "Chatka Puchatka" Niechobrz nr 1

PP "Kubusiowa Polana" Niechobrz nr 2

PP "Kraina Krasnoludków" Racławówka

PP "Tęczowy Zakątek" Nosówka

PP "Guminiowa Dolina" Wola Zgłobieńska

PP "Zaczarowany Ołówek" Mogielnica

PP "Mali Odkrywcy" Zarzecze

PP "Zaczarowana Kraina" Lutoryż

 

 

Karty zgłoszenia dziecka do punktów przedszkolnych są do pobrania :

  • u nauczycieli danego punktu przedszkolnego/przedszkola w Lutoryżu
  • ze strony www.srogb.pl(górne Menu, zakładka Dokumenty)

Rekrutację dzieci do Niepublicznych Punktów Przedszkolnych na nowy rok szkolny prowadzi się następująco :

  • od 01 do 28 luty- wydawanie i przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez nauczycieli punktów przedszkolnych/ przedszkola w Lutoryżu,
  • od 01 do 31 marca- wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola  przez nauczycieli punktów przedszkolnych/przedszkola w Lutoryżu,
  • do 15 kwietnia- dokonanie kwalifikacji przez komisję rekrutacyjną,
  • do 30 kwietnia- wywieszanie list imiennych dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego oraz informacji do kogo i w jakim terminie można wnosić odwołanie,
  • do 14 maja– wnoszenie odwołań do dyrektora punktów przedszkolnych Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała.
  • do 31 maja – podpisanie Umowy o Świadczenie Usług przez Niepubliczne Punkty Przedszkolne prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała.

Regulamin rekrutacji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń 
w punktach przedszkolnych oraz stronie - www.srogb.pl