20190524 094106

 

 

 

 

 

 

IX GMINNY FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ ,,ROZŚPIEWANE PROMYCZKI”

 

W dniu 4 czerwca w Szkole Podstawowej w Lutoryżu odbędzie się IX Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej ,,Rozśpiewane Promyczki”. Przegląd rozpocznie się o godzinie 10.00. Organizatorem IX Festiwalu Piosenki są:
• Stowarzyszenie  Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała
• Lokalny Ośrodek Kultury „RAZEM” w Niechobrzu
• Szkoła podstawowa w Lutoryżu

Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku 3-6 lat biorących udział w zajęciach
w przedszkolach publicznych i punktach przedszkolnych działających na terenie Gminy Boguchwała.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców/Opiekunów dzieci biorących udział w IX Gminnym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej – Rozśpiewane Promyczki do uczestnictwa w organizowanej imprezie.

Organizatorzy Konkursu