Umowa Przedszkola z Rodzicami 2022/23

Rodzice dzieci przyjętych na nowy rok szkolny 2022/23 zobowiązani są do podpisania Umowy o Świadczenie Usług przez Niepubliczne Punkty Przedszkolne prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała do 31 maja i złożenie w danym punkcie przedszkolnym (Umowa do pobrania w dwóch egzemplarzach w danym punkcie przedszkolnym oraz na stronie SROGB w zakładce ,,Dokumenty") .

Nie podpisanie Umowy w terminie do 31 maja traktowane będzie jako rezygnacja
z ubiegania się o miejsce w przedszkolu i automatyczne skreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych na nowy rok szkolny.