Sprawozdanie z V Spartakiady Przedszkolnej 2019

 

W sobotę 30.03.2019 r. Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała zorganizowało V Spartakiadę Przedszkolną, która odbyła się w Zespole Szkół w Niechorzu. Celem spotkania było zachęcanie dzieci do propagowania zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu oraz integrowanie dzieci z poszczególnych punktów przedszkolnych. W konkurencjach sportowych wzięło udział 9 Punktów Przedszkolnych, które reprezentowane były przez 6-cio osobowe zespoły dzieci w wieku 4-6 lat. Mali sportowcy wzięli udział w 8 konkurencjach, w których wykazali się dokładnością, sprawnością, szybkością oraz sprytem. Pokazali, że znajomość podstawowych zasad bezpiecznej zabawy nie jest im obca. Sprawnością i szybkością mogli wykazać się również opiekunowie drużyn. W konkurencji: ,,Dmuchanie balonów na czas”, mogli zdobyć dodatkowe punkty dla swojej drużyny. Po skończonych zawodach mali sportowcy udali się na poczęstunek, a jury na podliczanie punktów. Wszystkie drużyny dzielnie walczyły, przestrzegając tym samym zasad zdrowej rywalizacji sportowej. Ich zaangażowanie zostało nagrodzone gromkimi brawami publiczności oraz wręczeniem medali, upominków oraz pucharów i dyplomów dla poszczególnych punktów przedszkolnych. Zamknięcia Spartakiady dokonał Prezes SROGB Leszek Kalandyk, który podziękował wszystkim za udział w V Spartakiadzie Przedszkolnej.

Dziękujemy nauczycielom i pomocom za przygotowanie przedszkolaków do konkurencji, Rodzicom za dowóz dzieci, publiczności za kibicowanie oraz wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc przy zorganizowaniu i prowadzeniu V Spartakiady. Już teraz zapraszamy wszystkie Punkty Przedszkolne do uczestnictwa w Spartakiadzie za rok.

Opracowała: Anna Kalandyk

 

 Więcej zdjęć: http://www.srogb.pl/component/joomgallery/v-spartakiada-przedszkolna