Rekrutację dzieci do Niepublicznych Punktów Przedszkolnych prowadzonych przez
Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na nowy rok szkolny prowadzi się następująco :

  • od 1 do 12 lutego – wydawanie i przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez nauczycieli punktów przedszkolnych,
  • od 15 lutego do 12 marca – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola przez nauczycieli
    punktów przedszkolnych lub pobranie ze strony internetowej stowarzyszenia srogb.pl.
  • od 15 marca do 8 kwietnia - dokonanie kwalifikacji przez komisję rekrutacyjną,
  • do 9 kwietnia - wywieszanie list imiennych dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego oraz informacji do kogo i w jakim terminie można wnosić odwołanie,
  • do 16 kwietnia– wnoszenie odwołań do dyrektora punktów przedszkolnych
    Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała,
  • do 31 maja – podpisanie Umowy o Świadczenie Usług przez Niepubliczne Punkty Przedszkolne prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała.

Regulamin rekrutacji oraz Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola wraz z Klauzulą informacyjną - czytaj więcej