logo projekt

 

Od 01.08.2019 r. roku Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała realizuje projekt pn. ,, Mamo, tato! Idę do przedszkola” złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Działanie 9.1 Rozwój Edukacji Przedszkolnej.

O projekcie

Wydatki w ramach projektu opiewają na kwotę: 374 974,42 zł, w tym: łączna wysokość dofinansowania wynosi 337 476,42 zł i obejmuje środki pochodzące z następujących źródeł: ze środków europejskich: 318 728,25 zł i ze środków dotacji celowej: 18 748,17 zł.
Celem głównym projektu jest zwiększenie o 25 liczby miejsc wychowania przedszkolnego tj. utworzenie nowego oddziału w Mogielnicy dla 25 dzieci w wieku 2,5 – 4 lat oraz zwiększenie szans edukacyjnych 230 dzieci uczęszczających do wszystkich oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez SROGB,a także podniesienie jakości prowadzonej edukacji przedszkolnej poprzez przeszkolenie 2 nauczycieli z zakresu logorytmiki.

Nowy – trzeci już oddział utworzony zostanie przy Punkcie Przedszkolnym "Zaczarowany Ołówek” w Mogielnicy i funkcjonował będzie 11 godzin dziennie. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze, w tym 5-godzinna podstawa programowa prowadzone będą przez 2 nauczycielki z odpowiednimi kwalifikacjami oraz 1 pomoc nauczyciela.

W ramach projektu kompletnie wyposażona zostanie sala przedszkolna – obecnie zakupiono: meble, leżaki, szafy na pościel, stoliki, krzesełka, dywan, żaluzje, firanki, tablice korkowe i magnetyczne, zabawki, pomoce dydaktyczne, telewizor, radioodtwarzacz, kserokopiarka, wyprawka plastyczna dla dzieci. Zakupiono także sprzęt kuchenny: wyparzarko-zmywarka, termosy na posiłek, talerze, sztućce, kubki oraz szatnie i ławeczki dla 25 dzieci.
Planowane jest także doposażenie istniejącego już przy SP w Mogielnicy placu zabaw w bezpieczną nawierzchnię oraz zakup i montaż piaskownicy oraz ławek.

W ramach działań projektowych realizowane będą zajęcia dodatkowe z logorytmiki oraz zajęcia taneczne z elementami akrobatyki sportowej, w których wezmą udział dzieci z wszystkich punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenie, wytypowane w przeprowadzonych wcześniej diagnozach deficytów i predyspozycji. Do efektywnego prowadzenia zajęć zatrudnieni zostaną wykwalifikowani trenerzy, a także zakupione będą niezbędne pomoce dydaktyczne uatrakcyjniające zajęcia.

Planowane efekty realizacji projektu:

  1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 2
  2. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 230
  3. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 25

Termin zakończenia projektu to 31.08.2020 r., jednak trwałość podjętych działań przewiduje się na kolejne lata.

Więcej informacji o projekcie:

  1. Regulamin
  2. Dokumenty do pobrania

 

logo projekt