Głównym celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 160 dzieci oraz 60 rodziców w zakresie zdrowego żywienia, zachowań proekologicznych oraz wychowania i edukacji artystycznej z dziećmi.