Projekt pt SZACHY EDUKUJĄ I AKTYWIZUJĄ skierowany był do dzieci w wieku 4 do 7 lat oraz ich rodziców – łącznie w szkoleniu wzięło udział 160 osób zamieszkujących Gminę Boguchwała. W ramach projektu odbywały się bezpłatne zajęcia szachowe w podziale na 10 grup po 16 osób (8 dzieci oraz 8 rodziców) przeprowadzane w salach przedszkoli z terenu Gminy Boguchwała. Uczestnicy otrzymali podręczniki do gry w szachy oraz poczęstunek podczas zajęć. Podsumowaniem działań projektowych byl turniej szachowy z cennymi nagrodami rozegrany w trzech grupach wiekowych: dzieci do 5 lat, dzieci od 6 do 7 lat i rodzice.

W projekcie SZKOŁA DOBREGO RODZICA wzięło udział ponad 200 osób zamieszkujących Gminę Boguchwała: uczniów Szkół Podstawowych oraz ich rodziców. W ramach projektu zorganizowano bezpłatne zajęcia o tematyce: "Edukacja artystyczna i proekologiczna dla dzieci i rodziców", które odbywały się w Szkołach Podstawowych w następujących miejscowościach: Boguchwała, Lutoryż, Mogielnica, Niechobrz, Zgłobień oraz "Edukacja z zakresu zdrowego żywienia dla rodziców" w Przedszkolu Publicznym w Boguchwale i w Szkole Podstawowej w Zgłobniu. Podczas spotkań zapewniono materiały dla uczestników, poczęstunek oraz artykuły żywnościowe na zajęcia praktyczne.

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 160 dzieci oraz 60 rodziców w zakresie zdrowego żywienia, zachowań proekologicznych oraz wychowania i edukacji artystycznej z dziećmi.

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności oraz integracji społecznej mieszkańców Boguchwały w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.