WŁADZE STOWARZYSZENIA PO WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZYM ODBYTYM W DNIU 23.06.2020 ROKU

ZARZĄD:

Pan Leszek Kalandyk- prezes

 

 

Pan Władysław Rzepka- v-ce prezes

Pani Alina Ladzińska- skarbnik

Pani Elżbieta Zielińska- członek

Pani Halina Chwalik- członek

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Pan Mariusz Kalandyk- przewodniczący

Pani Anna Bosek - sekretarz

Pan Andrzej Niedziałek – członek