WŁADZE STOWARZYSZENIA PO WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZYM ODBYTYM W DNIU 03.06.2016 ROKU

ZARZĄD:

Pan Leszek Kalandyk- prezes

 

 

Pan Władysław Rzepka- v-ce prezes

Pani Alina Ladzińska- skarbnik

Pani Elżbieta Zielińska- członek

Pani Halina Chwalik- członek

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Pan Mariusz Kalandyk- prezes

Pani Anna Świeca- członek