Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała w obecności członków Zarządu w dniu 27 grudnia 2021 r.

przyjął ślubowanie i wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.


Nauczyciele złożyli akt ślubowania o następującej treści:

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna mlodziety,

dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej,

kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umilowania Ojczyzny,

tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Tak mi dopomóż Bóg

 

Ślubowanie odebrał Prezes - Leszek Kalandyk.

1

2

3

4

5

6