Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Opłaty za przedszkole

Opłaty za przedszkole

Na opłatę za przedszkole składają się opłata za pobyt dziecka oraz opłata za wyżywienie.

 

 

Opłata za pobyt jest naliczana wg następujących zasad:

  • za 5 godzin dziennie (tzw. podstawa programowa od godz. 8.00 do 13.00) opłata nie jest naliczana
  • za pozostałe godziny opłata wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu z wyjątkiem dzieci 6-letnich i starszych,
  • naliczanie opłat odbywa się wg wskazań opiekuna/rodzica w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola.

 

Opłata za wyżywienie wynosi 10,00 zł/dzień.

Za dni nieobecności opłaty za pobyt nie są naliczane. Opłata za wyżywienie nie jest naliczana, o ile rodzic zgłosi nieobecność dziecka do godz. 8.00 danego dnia.

 

Wysokość opłaty za miniony miesiąc, dla danego dziecka, jest podawana na karteczkach tzw. „paskach”, które wychowawcy wręczają każdemu z rodziców.

 

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu płatne są do 15-tego dnia każdego miesiąca przelewem na konto:

NR RACHUNKU BANKOWEGO: 04 9163 0009 2001 0007 1693 0001 Bank Spółdzielczy Niechobrz

Tytułem: Opłata za usługi przedszkolne (imię i nazwisko dziecka, nazwa punktu przedszkolnego, miesiąc, kwota). 

Data dodania: 2022-06-10 13:47:33
Data edycji: 2023-01-02 10:32:33
Ilość wyświetleń: 1657
Bądź z nami
Aktualności i informacje