Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała

Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała

Tel. 668 144 855, 17 230 65 59; srogb@boguchwala.pl 

 

Inspektor Ochrony Danych:

e-mail: inspektorod@srogb.boguchwala.pl

 • Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 
  2. wykonania umowy jaką Pani/Pan zawarł z Administratorem;
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 • W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawnione odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 • Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia i obrony roszczeń.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 • Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018r.
Data dodania: 2021-01-01 09:00:00
Data edycji: 2022-06-14 22:53:07
Ilość wyświetleń: 908
Bądź z nami
Aktualności i informacje