Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Konkurs plastyczny: Polska Złota Jesień

Konkurs plastyczny: Polska Złota Jesień

Konkurs plastyczny: Polska Złota Jesień

Szczegóły w regulaminie

Regulamin Konkursu „Polska Złota Jesień”

 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole w Nosówce.

 

Cel Konkursu :

 • Rozwijanie umiejętności manualnych, plastycznych i technicznych;
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci;
 • Poszukiwanie różnorodnych rozwiązań technicznych i plastycznych, ciekawych materiałów;
 • Inspirowanie do aktywności twórczej;
 • Wyzwolenie u dzieci chęci do działania

 

Założenia organizacyjne:

 • W konkursie mogą brać udział dzieci z Przedszkoli  należących do SROGB.
 • Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
 • Wszystkie prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora .
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem w/w warunków.

Warunki Konkursu:

 • Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych (3-6 lat).
 • W ocenianiu Komisja ocenia:
  • oryginalność i pomysłowość;
  • wkład dziecka w wykonaną pracę,
  • walory plastyczne: kompozycja, kolorystyka, dodatki.
 • Termin zgłaszania prac:15.10.2022r.,ogłoszenie wyników konkursu 21.10.2022r.
 • Prace należy dostarczyć do przedszkola w Nosówce.
 • Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, wiek dziecka,  grupa, nazwa przedszkola, nazwisko nauczyciela.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
 •  Technika wykonania pracy dowolna: w tym wliczana praca przestrzenna oraz płaska do formatu A3.
 • Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
 • Z każdej grupy wiekowej danego przedszkola można dostarczyć max. 3 prace.

 

Zasady przyznawania nagród

W wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa.

Data dodania: 2022-09-30 14:19:12
Data edycji: 2022-09-30 14:24:33
Ilość wyświetleń: 659
Bądź z nami
Aktualności i informacje