Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Projekt „Maluszek w przedszkolu”

Projekt „Maluszek w przedszkolu”

50 nowych miejsc w dla naszych przedszkolaków

dzięki realizacji przez stowarzyszenie projektu „Maluszek w przedszkolu”


Od 01.08.2020 rozpoczęto realizację projektu „Maluszek w przedszkolu”. Środki finansowe
pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-
029/19 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Koszt projektu to:
733 883,07 zł., w tym dofinansowanie: 660 494,07 zł.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy
Boguchwała poprzez utworzenie 2 nowych oddziałów przedszkolnych (50 miejsc): 1 w PP w Nosówce
i 1 w PP w Racławówce dla dzieci 2,5-4 lat. Ponadto w ramach projektu dzięki prowadzonym
dodatkowym zajęciom z logopedii u 30 dzieci będą korygowane dysfunkcje z zakresu mowy oraz
zajęciom z gimnastyki korekcyjnej dla 100 dzieci – korygowane będą wady postawy. Do udziału w
zajęciach dodatkowych dzieci kwalifikowane będą na podstawie diagnoz deficytów w zakresie mowy i
ruchu.
Wsparciem w ramach projektu objętych będzie także 7 nauczycielek zatrudnionych w SROGB, które
dzięki uczestnictwu w szkoleniu „ABC szach” podniosą swoje kwalifikacje z tej tematyki, dzięki czemu
w każdym z punktów przedszkolnych prowadzone będą zajęcia szachowe dla dzieci.
W celu przygotowania dwóch nowych oddziałów w miesiącu sierpniu wykonano:
1. prace adaptacyjne w sali przedszkolnej oraz wc w Punkcie Przedszkolnym „Kraina Krasnoludków”
w Racławówce na kwotę 16 210,00 zł.,
2. prace adaptacyjne i remontowo-budowlane w sali przedszkolnej, wc, hall w Punkcie Przedszkolnym
„Tęczowy Zakątek” w Nosówce na kwotę 62 135,66 zł. (kwota poniesiona przez SROGB).
W ramach projektu w pełni wyposażono sale przedszkolne oraz szatnie – zakupiono m.in.: regały,
stoliki, krzesełka, dywan, szafa na pościel, leżaki, tablice korkowe, magnetyczna, szatnia, ławki,
osłonki na kaloryfer, wyprawkę dla dzieci, pomoce do zajęć (w tym zabawki), firanki, zestaw
termosów do transportu żywności dla dzieci, sztućce, talerze, kubki itp., wyposażenie typu: apteczka,
szafy na ubrania pracowników, pojemniki, ręczniki itp., zmywarkę z podstawą i zmiękczaczem.
Zamówiono także: telewizor, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotogr., laminator, radioodtwarzacz.
Od 01 września rozpoczęły działalność w pełni przygotowane, wyposażone nowoutworzone oddziały
przedszkolne, które funkcjonują 11 godzin (6.00 - 17.00), gdzie realizowana jest 5-godzinna podstawa
programowa.

Data dodania: 2022-06-14 22:23:58
Data edycji: 2022-06-14 22:26:09
Ilość wyświetleń: 135
Bądź z nami
Aktualności i informacje