Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Projekt ''Mamo, tato! Idę do przedszkola''

Projekt ''Mamo, tato! Idę do przedszkola''

Od 01.08.2019 r. roku Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała realizuje projekt pn. ,, Mamo, tato! Idę do przedszkola” złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Działanie 9.1 Rozwój Edukacji Przedszkolnej.

O projekcie

Wydatki w ramach projektu opiewają na kwotę: 374 974,42 zł, w tym: łączna wysokość dofinansowania wynosi 337 476,42 zł i obejmuje środki pochodzące z następujących źródeł: ze środków europejskich: 318 728,25 zł i ze środków dotacji celowej: 18 748,17 zł.
Celem głównym projektu jest zwiększenie o 25 liczby miejsc wychowania przedszkolnego tj. utworzenie nowego oddziału w Mogielnicy dla 25 dzieci w wieku 2,5 – 4 lat oraz zwiększenie szans edukacyjnych 230 dzieci uczęszczających do wszystkich oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez SROGB,a także podniesienie jakości prowadzonej edukacji przedszkolnej poprzez przeszkolenie 2 nauczycieli z zakresu logorytmiki.

Nowy – trzeci już oddział utworzony zostanie przy Punkcie Przedszkolnym "Zaczarowany Ołówek” w Mogielnicy i funkcjonował będzie 11 godzin dziennie. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze, w tym 5-godzinna podstawa programowa prowadzone będą przez 2 nauczycielki z odpowiednimi kwalifikacjami oraz 1 pomoc nauczyciela.

W ramach projektu kompletnie wyposażona zostanie sala przedszkolna – obecnie zakupiono: meble, leżaki, szafy na pościel, stoliki, krzesełka, dywan, żaluzje, firanki, tablice korkowe i magnetyczne, zabawki, pomoce dydaktyczne, telewizor, radioodtwarzacz, kserokopiarka, wyprawka plastyczna dla dzieci. Zakupiono także sprzęt kuchenny: wyparzarko-zmywarka, termosy na posiłek, talerze, sztućce, kubki oraz szatnie i ławeczki dla 25 dzieci.
Planowane jest także doposażenie istniejącego już przy SP w Mogielnicy placu zabaw w bezpieczną nawierzchnię oraz zakup i montaż piaskownicy oraz ławek.

W ramach działań projektowych realizowane będą zajęcia dodatkowe z logorytmiki oraz zajęcia taneczne z elementami akrobatyki sportowej, w których wezmą udział dzieci z wszystkich punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenie, wytypowane w przeprowadzonych wcześniej diagnozach deficytów i predyspozycji. Do efektywnego prowadzenia zajęć zatrudnieni zostaną wykwalifikowani trenerzy, a także zakupione będą niezbędne pomoce dydaktyczne uatrakcyjniające zajęcia.

Planowane efekty realizacji projektu:

  1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 2
  2. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 230
  3. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 25

Termin zakończenia projektu to 31.08.2020 r., jednak trwałość podjętych działań przewiduje się na kolejne lata.

Data dodania: 2022-06-14 22:33:24
Ilość wyświetleń: 269
Bądź z nami
Aktualności i informacje