Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rozkład dnia

Rozkład dnia

 

Ramowy rozkład dnia

Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka”

 

Ramowy plan dnia w grupie I – 3,4-latki

Czas realizacji podstawy programowej to 5 godzin z codziennego pobytu dziecka w przedszkolu od godziny 8.00 - 13.00

 

6.30-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola.

Indywidualne rozmowy z dziećmi i z rodzicami. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne.

8.00-8.30

Zabawy wg zainteresowań dzieci.

Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi.

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Prace porządkowe w sali. Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.

8.30-9.00

Przygotowanie do śniadania.

Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

9.30 – 11.30

Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania.

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.

Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy z jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze.

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11.30-12.00

Utrwalanie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych Przygotowanie do obiadu. samodzielne spożywanie posiłku.

12.00-13.30

Leżakowanie, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, praca korekcyjno-kompensacyjna i indywidualna, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym.

13.30-14.00

Czynności samoobsługowe, przygotowanie do posiłku. Obiad – zupa.

14.00.14.30

Zabawy i gry dydaktyczne, ruchowo – taneczne, ćwiczenia słownikowe, słuchanie bajek. Łączenie grup I, II, III.

14.30-16.00

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych. Rozchodzenie się dzieci. Kontakty i rozmowy indywidualne z rodzicami.

* Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA w grupie ll

8:00 – 13:00 – realizacja podstawy programowej

 

Czas

Wykonywane czynności

7.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci, zabawy według indywidualnych zainteresowań, praca wyrównawcza – indywidualna
i w małych zespołach.

8.00 – 8.30

Ćwiczenia poranne.

8.30 – 9.00

Posiłek – I śniadanie.

9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne zorganizowane z całą grupą w formie bloków tematycznych, uwzględniające zajęcia rozwijające mowę i myślenie, zajęcia plastyczne, muzyczne
i gimnastyczne.

10.00 – 10.30

Czynności higieniczne i porządkowe. Posiłek – II śniadanie.

10.30 – 11.30

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery lub zabawy według zainteresowań dzieci w sali przedszkolnej.

11.30 – 12.00

Posiłek – II danie obiadowe.

12.00 – 13.00

Odpoczynek – zajęcia relaksacyjne, słuchanie bajek, muzykoterapia.

13.00 – 13.30

Zabawy konstrykcyjne, gry planszowe, zajęcia wyrównawcze.

13.30 – 14.00

Czynności higieniczno – porządkowe. Posiłek obiadowy – zupa.

* Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.

 

 

Ramowy plan dnia w grupie III – 5,6-latki

Czas realizacji podstawy programowej w przedszkolu od godziny 8.00 - 13.00

 

8.00 – 8.30

Przygotowanie do śniadania.

Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

8.30 – 10.00

Zajęcia edukacyjne w sali kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania.

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.

Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy z jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

10.00– 11.30

Czynności higieniczne – II śniadanie.

Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze.

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11.30-12.00

 

Utrwalanie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych Przygotowanie do obiadu. samodzielne spożywanie posiłku.

12.00– 12.30

Relaks poobiedni przy muzyce, bajkach relaksacyjnych.

12.30– 13.30

Zabawy konstrukcyjne, gry planszowe, zajęcia wyrównawcze. Przygotowanie do drugiego posiłku.

* Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.

 

 

Data dodania: 2022-07-07 22:06:29
Data edycji: 2022-07-28 06:18:51
Ilość wyświetleń: 247
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej