Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rozkład dnia

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla 3-4 latków – GRUPA I – „LISKI”

 

6.30-8.00

Schodzenie się dzieci.

Indywidualne bądź grupowe działania edukacyjne wspomagające i korygujące rozwój dziecka, zabawy dowolne dla pozostałych dzieci. Eksploracja kącików zainteresowań.

 

8.00-8.30

Ćwiczenia poranne. Zabawy muzyczne integrujące grupę.

 

8.30-9,00

Czynności higieniczno- porządkowe. Śniadanie- zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.

 

9,00- 9.30

Zajęcia dydaktyczne z całą grupą dostosowane do możliwości dzieci – realizacja podstawy programowej oraz przyjętego programu  wychowania przedszkolnego. Rozwijanie różnorodnej aktywności (wychowanie do poszanowania zwierząt, roślin. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci).

 

9.30-10.15

Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań.

 

10.15-10.30

Czynności higieniczno-porządkowe. Drugie śniadanie.

 

10.30-11.30

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze lub zabawy muzyczno – ruchowe w sali, wykonywanie prac plastycznych.

 

11.30-12.00

Czynności porządkowo – higieniczne. Obiad- II danie ( + zupa dla dzieci, które wychodzą o godz. 13.00)

 

12.00-12.30

Zabawy utrwalające wiedzę z zajęć. Gry i zabawy dydaktyczne stymulujące rozwój dziecka. Ćwiczenia ogólnorozwojowe  rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i  grafomotorykę.

 

12.30-13.00

Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań.

 

13.00-14.30

Leżakowanie – muzykoterapia, bajkoterapia.

 

14.30-15.00

Czynności porządkowo-higieniczne. Obiad – zupa, kanapki.

15.00-15.30

Zabawy integrujące i zabawy ruchowe ze śpiewem.

 

15.30-17.00

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,  zabawy organizowane                 i swobodne na placu przedszkolnym.

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci w wybranych kącikach tematycznych, gry                     i zabawy stolikowe. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

*Nie zawsze możliwe jest trzymanie się ramowego planu zajęć. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb.

 

 

Ramowy rozkład dnia dla 4-5 latków – GRUPA - II „SÓWKI”

7.30-8.00

Indywidualne bądź grupowe działania edukacyjne wspomagające i korygujące rozwój dziecka, zabawy dowolne dla pozostałych dzieci. Przygotowanie materiałów do pracy.

 

8.00-8.30

Ćwiczenia poranne. Zabawy muzyczne integrujące grupę.

 

8.30-9.00

Czynności higieniczno- porządkowe. Śniadanie- zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.

 

9.00- 10.00

Zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową. Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka (wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt, wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci, rozwijanie poczucia przynależności patriotycznej i rodzinnej).

Działania zespołowe, z całą grupą, praca indywidualna. Zabawy dydaktyczne, rozwiązywanie zagadek słowno – obrazkowych, prace plastyczne.

 

10.00-10.30

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

 

10.30- 10.45

Czynności higieniczno- porządkowe. Drugie śniadanie.

 

10.45-11.30

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze. W razie niekorzystnej pogody gry i zabawy swobodne lub zorganizowane w sali, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań na podstawie literatury dziecięcej.

 

11.30-12.00

Czynności porządkowo – higieniczne. Obiad- II danie ( + zupa dla dzieci, które wychodzą                   o godzinie 13.00).

 

12.00-12.30

Powtarzanie wprowadzonego materiału. Gry i zabawy dydaktyczne stymulujące rozwój dziecka. Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową                                   i grafomotorykę.

 

12.30-13.00

Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań. Przygotowanie do odpoczynku (4latki).

 

13.00-14.30

Gry i zabawy stolikowe. Praca o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.

 

*Nie zawsze możliwe jest trzymanie się ramowego planu zajęć. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb.

 

Ramowy rozkład dnia dla 5-6  latków - GRUPA III – „JEŻYKI”

8.30-9.00

Czynności higieniczno- porządkowe. Śniadanie- zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.

9.00- 10.00

Zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową. Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka. Działania zespołowe, z całą grupą, praca indywidualna. Zabawy dydaktyczne, rozwiązywanie zagadek słowno – obrazkowych, prace plastyczne.

 

10.00- 10.30

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

 

10.30-10.45

Czynności higieniczno- porządkowe. Drugie śniadanie.

 

10.45-11.30

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze. Zabawy muzyczno – ruchowe w sali.

 

11.30-12.00

Czynności porządkowo – higieniczne. Obiad- II danie ( + zupa dla dzieci, które wychodzą                           o godzinie 13.00).

 

12.00-12.30

Zabawy utrwalające wiedzę z zajęć. Gry i zabawy dydaktyczne stymulujące rozwój dziecka. Ćwiczenia ogólnorozwojowe  rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i  grafomotorykę.

 

12.30-13.00

Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań.

 

*Nie zawsze możliwe jest trzymanie się ramowego planu zajęć. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb.

Data dodania: 2022-07-28 05:47:07
Data edycji: 2022-09-14 16:54:41
Ilość wyświetleń: 148
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej