Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Rozkład dnia

Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA I „WIEWIÓRECZKI

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy w kącikach tematycznych, gry stolikowe, indywidualne, według potrzeb i zainteresowań dzieci. Rozmowy indywidualne z dziećmi

 

8.00 – 8.30

Ćwiczenie poranne, gimnastyczne.  Czynności samoobsługowe.

 

8.30 – 9.00

Czynności higieniczno-porządkowe; śniadanie. Wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych

 

9.00 – 9.30

Zajęcia dydaktyczne realizowane oparte o podstawę programową, realizowane zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego

.

9.30 – 10.00

Zabawy swobodne w wybranych kącikach tematycznych .

 

10.00 – 10.15

Czynności higieniczno-porządkowe;  II śniadanie.

 

10.15 – 11.00

Zabawy na świeżym powietrzu – w piaskownicy, na boisku szkolnym.      Spacery. Zabawy ruchowo-muzyczne w sali. Wykonywanie prac plastycznych. Zabawy dowolne w wybranych kącikach tematycznych. Zajęcia utrwalające wiadomości z zajęć. Zabawy rozwijające percepcję wzrokową i słuchową.

 

11.00 – 11.30

Czynności higieniczno-porządkowe: obiad II danie. ( pierwsze i drugie danie  dla dzieci zapisanych  do godziny 13.00)

 

11.30 – 13.00

Leżakowanie, słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej.

 

13.00 – 13.30

Łączenie 5 – latków z grupy III .

Czynności higieniczno-porządkowe: obiad – zupa

 

13.30 – 15.00

Czytanie bajek,  rysowanie, kolorowanie. Zabawy manualne. Zabawy grupowe; zespołowe, zabawy muzyczno - ruchowe

 

15.00 – 15.30

Łączenie 4-latków z grupy II.

Czynności higieniczno – porządkowe: podwieczorek

Zabawy grupowe na dywanie

 

15.30 – 17.00

Łączenie 6-latków z grupy IV.

Gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe. Pra wyrównawcza. Zabawy wg zainteresowań dzieci. Zabawy taneczne. Zabawy na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci. Kontakty i rozmowy indywidualne z rodzicami.

 

*Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA II „LISKI”

8.00 – 8.30

Ćwiczenie poranne, gimnastyczne.  Czynności samoobsługowe.

 

8.30 – 9.00

Czynności higieniczno-porządkowe; śniadanie. Wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych

 

9.00 – 9.45

Zajęcia dydaktyczne realizowane oparte o podstawę programową, realizowane zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego

.

9.45 – 10.00

Zabawy w kole, zabawy muzyczno - ruchowe

 

10.00 – 10.15

Czynności higieniczno-porządkowe;  II śniadanie.

 

10.15 – 11.00

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.             Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

 

11.00 – 11.30

Czynności higieniczno-porządkowe: obiad II danie. ( pierwsze i drugie danie  dla dzieci zapisanych  do godziny 13.00)

11.30 – 13.00

Leżakowanie, słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej.

13.00 – 13.30

Łączenie 5 – latków z grupy III

Czynności higieniczno-porządkowe: obiad – zupa

13.30 – 15.00

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne       i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali                       i w półkach indywidualnych. Rozchodzenie się dzieci. Kontakty i rozmowy indywidualne z rodzicami.

 

*Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA III „JEŻYKI”

8.00 – 8.30

Ćwiczenie poranne, gimnastyczne.  Czynności samoobsługowe.

 

8.30 – 9.00

Czynności higieniczno-porządkowe; śniadanie. Wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych

 

9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne zorganizowane z całą grupą w formie bloków tematycznych, uwzględniające zajęcia rozwijające mowę i myślenie,

.

10.00 – 10.15

Czynności higieniczno-porządkowe;  II śniadanie.

 

10.15 – 11.00

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.             Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

 

11.00 – 11.30

Czynności higieniczno-porządkowe: obiad II danie. ( pierwsze i drugie danie  dla dzieci zapisanych  do godziny 13.00)

 

11.30 – 12.00

Odpoczynek poobiedni słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej.

 

12.00 – 13.00

Ćwiczenia utrwalające  wiadomości z zajęć w formie ćwiczeń grafomotorycznych , plastycznych i ruchowych. Gry i zabawy stolikowe. Praca o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym

*Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA IV „NIEDŹWIADKI”

7.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy w kącikach tematycznych, gry stolikowe, indywidualne, według potrzeb i zainteresowań dzieci. Rozmowy indywidualne z dziećmi. Praca wyrównawcza  indywidualna  i w małych grupach

 

8.00 – 8.30

Ćwiczenie poranne, gimnastyczne.  Czynności samoobsługowe.

 

8.30 – 9.00

Czynności higieniczno-porządkowe; śniadanie. Wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych

 

9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne realizowane oparte o podstawę programową, realizowane zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego

.

10.00 – 10.15

Czynności higieniczno-porządkowe;  II śniadanie.

 

10.15 – 11.00

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.             Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

 

11.00 – 11.30

Czynności higieniczno-porządkowe: obiad II danie. ( pierwsze i drugie danie  dla dzieci zapisanych  do godziny 13.00)

 

11.30 – 12.00

Odpoczynek poobiedni słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej.

 

12.00 – 13.00

Ćwiczenia utrwalające  wiadomości z zajęć w formie ćwiczeń grafomotorycznych , plastycznych i ruchowych. rytmika, zabawy z jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

 

13.00 – 13.30

Łączenie 5 – latków z grupy III .

Czynności higieniczno-porządkowe: obiad – zupa

 

13.30 – 15.00

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne       i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne. Praca kompensacyjno – wyrównawcza Kontakty i rozmowy indywidualne z rodzicami.

 

15.00 – 15.30

Łączenie 4-latków z grupy II.

Czynności higieniczno – porządkowe: podwieczorek

Zabawy grupowe na dywanie

 

*Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST

W GODZINACH  8.00 – 13.00

Data dodania: 2022-07-28 05:52:01
Data edycji: 2023-09-17 17:17:10
Ilość wyświetleń: 514
Bądź z nami
Aktualności i informacje