Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rozkład dnia

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w naszym przedszkolu

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe;

 

8.00-8.30

Zajęcia porządkowo – gospodarcze, czynności samoobsługowe, gimnastyka, zabawy ruchowe;
zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne, przygotowanie do śniadania

 

8.30 – 9.00

Śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

 

9.00-9.45
grupa I, II


Zajęcia edukacyjno-wychowawcze wg podstawy programowej, zabawy i gry dydaktyczne, ruchowe, tematyczne; zabawy i ćwiczenia logopedyczne

9.00- 10.15
 grupa III, IV, V

9.45-10.00
grupa I, II


Czynności higieniczno – porządkowe, II śniadanie

10.15-10.30
 grupa III, IV, V

10.00- 11.15
grupa I, II


Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki,  imprezy okolicznościowe, zajęcia:  rytmiczne, językowe, logorytmiczne, taneczne, religia

 

10.30-11.15

grupa III, IV, V

11.15-11.30

Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe

 

11.30 – 12.00

Obiad II danie -  ( I i II danie dla dzieci zapisanych do godz.13.00)

 

12.00-13.15

grupa I,II – odpoczynek poobiedni, leżakowanie
grupy III,IV,V – relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne,
 zabawy w ogródku przedszkolnym, zabawy wg inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
praca kompensacyjno – wyrównawcza

 

13.15 -14.00

Czynności higieniczno – porządkowe, obiad I danie

14.00-15.00

Zabawy wg zainteresowań dzieci, zabawy kierowane przez nauczyciela, zabawy na świeżym powietrzu,(zajęcia specjalistyczne),

 

15.00-15.30


Czynności samoobsługowe i porządkowe, podwieczorek

 

15.30- 16.00

Zajęcia popołudniowe: wokalne, taneczno-umuzykalniające, plastyczne, techniczno – konstrukcyjne, gimnastyczne

16.00-17.00

Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne , tematyczne,
praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym
 i wychowawczym, prace porządkowe; rozchodzenie się dzieci do domu

 

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach:
8.00 – 13.00
Ramowy rozkład dnia może ulec zmianie ze względu na : różne warunki pogodowe,
uroczystości oraz wizyty gości w przedszkolu.

Data dodania: 2022-07-28 06:11:43
Data edycji: 2022-09-22 10:57:12
Ilość wyświetleń: 202
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej