Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Rozkład dnia

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  REALIZOWANA JEST

W GODZINACH OD 8.00  DO 13.00

 

6.00-7.30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy w kącikach, gry stolikowe, indywidualne według potrzeb i zainteresowań dzieci. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela. Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.

7.30-8.00

Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe w kole. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia poranne.

8.00-8.30

Czynności porządkowe w sali, doskonalenie czynności samoobsługowych – przygotowanie do śniadania. 

Śniadanie.

8.30-9.30-

 (gr. II i III)

8.30-9.00

(gr.I)

Realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą w oparciu o podstawę programową oraz realizowany program wychowania przedszkolnego: zajęcia dydaktyczne, programowe prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej.

9.00-10.15 (gr.I)

9.30-10.15 (gr.II i III)

Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.15-10.30

Czynności higieniczno -porządkowe. II śniadanie

10.30-11.45

Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne na świeżym powietrzu. W razie niekorzystnej pogody gry i zabawy swobodne lub zorganizowane w sali, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zajęcia dodatkowe według grafików poszczególnych grup.

 

11.45-12.15

 

Obiad : II danie (+ zupa dla dzieci zdeklarowanych do godziny 13.00).

12.15-13.30 (3-4latki)

 

 

12.15-12.30 (5-6latki)

Czynności higieniczne po obiedzie. Przygotowanie do odpoczynku.

Odpoczynek po obiedzie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek muzycznych i literatury dziecięcej.

 

Relaksacja: słuchanie muzyki relaksacyjnej i bajek muzycznych oraz czytanych przez nauczyciela.

12.30-13.30 (5-6latki)

Zabawy i ćwiczenia utrwalające  zdobyte wiadomości. Zabawy konstrukcyjne oraz rozwijające koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność manualną, gry i zabawy dowolne lub zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym lub sali, indywidualna praca o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym. Ćwiczenia grafomotoryczne, logopedyczne.

13.30-13.45

Czynności samoobsługowe – ubieranie się po leżakowaniu(gr. I) i czynności porządkowe w sali (gr. II i III). Przygotowanie do obiadu.

13.45- 14.15

Obiad: zupa

14.15-15.00

Zajęcia popołudniowe: taneczno-umuzykalniające, plastyczno-techniczne, konstrukcyjne, gimnastyczne oraz  eksperymenty i doświadczenia dla dzieci.

15.00-16.30

Gry dydaktyczne, zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu. Zabawy dowolne według zainteresowań,tematyczne, zajęcia wyrównawcze, praca indywidualna z dziećmi. Kontakty indywidualne z rodzicami. Prace porządkowe; rozchodzenie się dzieci do domu.

Informujemy, iż nie zawsze możliwe jest dokładne trzymanie się ramowego rozkładu dnia. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb.

                                                                                                                                                            Kierownik Przedszkola, Wychowawcy grup

Data dodania: 2022-07-28 06:29:39
Data edycji: 2023-09-14 17:17:14
Ilość wyświetleń: 512
Bądź z nami
Aktualności i informacje