Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rozkład dnia

Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA III

 

7.30-8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne w wybranych kącikach tematycznych. Indywidualna praca z dzieckiem. Rozmowy indywidualne z dziećmi. Zabawy ruchowe.

Zabawy konstrukcyjne.

 

8.00-8.30

Ćwiczenie poranne, gimnastyczne.  Czynności samoobsługowe.

 

8.30-9.00

Czynności higieniczno-porządkowe; śniadanie.

Wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

 

9.00-10.00

Zajęcia dydaktyczne realizowane oparte o podstawą programową realizowane zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego.

 

10.00-10.15

Czynności higieniczno-porządkowe;  II śniadanie.

 

10.15-11.00

Zabawy na świeżym powietrzu. Spacery. Zabawy ruchowo-muzyczne w sali.

Wykonywanie prac plastycznych. Zabawy dowolne w wybranych kącikach tematycznych. Zajęcia utrwalające wiadomości z zajęć. Zabawy logopedyczne; rozwijające percepcję wzrokową i słuchową.

 

11.00-11.30

Czynności higieniczno-porządkowe: obiad II danie.

 

11.30-12.00

Ćwiczenia wyciszające, relaksacyjne; odpoczynek poobiedni

 

12.00-12.50

 

Ćwiczenia grafomotoryczne -  ćwiczenia w pisaniu, karty pracy.
Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

13.00-13.30

 

Czynności higieniczno-porządkowe;  zupa.

 

13.30-14.00

Zajęcia wyrównawcze, nadrabianie zaległości.

 

Plan dnia może ulec zmianie ze względu na potrzeby dzieci, pogodę itp.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA II

7.30-8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne w wybranych kącikach tematycznych. Indywidualna praca z dzieckiem. Rozmowy indywidualne z dziećmi. Zabawy ruchowe.

Zabawy konstrukcyjne.

 

8.00-8.30

Ćwiczenie poranne, gimnastyczne.  Czynności samoobsługowe.

 

8.30-9.00

Czynności higieniczno-porządkowe; śniadanie.

Wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

 

9.00-9.45

Zajęcia dydaktyczne realizowane oparte o podstawą programową realizowane zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego.

 

9.45-10.00

Zabawy ruchowo-muzyczne, gry sportowe kształtujące  postawę dziecka.

 

10.00-10.15

Czynności higieniczno-porządkowe;  II śniadanie.

 

10.15-11.30

Zabawy dowolne w wybranych kącikach tematycznych. Wykonywanie prac plastycznych. Zajęcia utrwalające wiadomości z zajęć. Zabawy logopedyczne; rozwijające percepcję wzrokową i słuchową.

Zabawy na powietrzu (plac zabaw) oraz spacery- obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.

11.30-12.00

Czynności higieniczno-porządkowe: obiad II danie.

 

12.00-13.00

 

Czynności  wyciszające, relaksacyjne; odpoczynek poobiedni.

 

13.00-13.30

 

Czynności higieniczno-porządkowe;  zupa.

 

13.30-14.00

Zajęcia wyrównawcze, nadrabianie zaległości.

14.00-15.00

Czytanie bajki; rysunki; kolorowanki. Zabawy manualne.

Ćwiczenia grafomotoryczne. Zabawy grupowe; zespołowe.
Łączenie 5 i 6 latków z grup 2 i 3.

 

Plan dnia może ulec zmianie ze względu na potrzeby dzieci, pogodę itp.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA I

6.30-8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne w wybranych kącikach tematycznych. Indywidualna praca z dzieckiem. Rozmowy indywidualne z dziećmi. Zabawy ruchowe.

Zabawy konstrukcyjne.

 

8.00-8.30

Ćwiczenie poranne, gimnastyczne.  Czynności samoobsługowe.

 

8.30-9.00

Czynności higieniczno-porządkowe; śniadanie.

Wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

 

9.00-9.30

Zajęcia dydaktyczne realizowane oparte o podstawą programową realizowane zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego.

 

9.30-10.00

Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań.

 

10.00-10.15

Czynności higieniczno-porządkowe;  II śniadanie.

 

10.15-11.00

Zabawy na świeżym powietrzu. Spacery. Zabawy ruchowo-muzyczne w sali.

Wykonywanie prac plastycznych. Zabawy dowolne w wybranych kącikach tematycznych. Zajęcia utrwalające wiadomości z zajęć. Zabawy logopedyczne; rozwijające percepcję wzrokową i słuchową.

 

11.00-11.30

Czynności higieniczno-porządkowe: obiad II danie.

 

11.30-13.00

 

Czynności  wyciszające, relaksacyjne; odpoczynek poobiedni.

 

13.00-13.30

Czynności higieniczno-porządkowe: obiad – zupa.

14.00-14.50

Łączenie 3 i 4 latków z grup 1 i 2. Czytanie bajki; rysunki; kolorowanki. Zabawy manualne.

Ćwiczenia grafomotoryczne. Zabawy grupowe; zespołowe.

 

14.50-17.00

Łączenie grup I, II, III. Zabawy grupowe na dywanie.

Gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe. Praca wyrównawcza. Zabawy wg zainteresowań dzieci. Prace porządkowe. Zabawy na świżym powetrzuRozwijanie zdolności. Zabawy taneczne. Zabawy na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci. Zajęcia muzyczno-ruchowe. Zajęcia logorytmiczne. Zajęcia plastyczne. Literatura dziecięca. Zabawy anglojęzyczne.

 

* Plan dnia może ulec zmianie ze względu na potrzeby dzieci, pogodę itp.

Data dodania: 2022-07-28 06:51:23
Data edycji: 2022-09-14 16:49:20
Ilość wyświetleń: 237
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej